Het ACV vindt de idee van de VLD-voorzitter een democratisch politicus onwaardig. Ook de socialistische overheidsbond ACOD is radicaal tegen het voorstel van De Gucht.

Het ACV meent dat ,,sociale conflicten niet door derden moeten worden beslecht maar door de betrokken partijen, volgens procedures afgesproken in cao's en vooral via serieus overleg. Serieus dat wil zeggen zonder dwangsommen en zonder een beroep op de rechter'', aldus een persbericht van het ACV.

Voor ACOD-ondervoorzitter Frans Fermon kan het niet dat een vakbond aan de rechter toestemming zou moeten vragen om te staken.

,,In de eerste plaats stel ik dat het stakingsrecht een democratisch recht is dat aan geen enkele preventieve maatregel kan onderworpen worden. Het spoorwegpersoneel vecht voor zijn toekomst. Dat nu aangrijpen om het stakingsrecht in de publieke sector aan te vallen, is ongehoord''.