BRUSSEL - Vannacht hebben verschillende politiediensten samen met verscheidene sociale inspecties, de Staatsveiligheid en de dienst Vreemdelingenzaken in het Brusselse een grootscheepse operatie gehouden in het kader van de strijd tegen het zwartwerk door illegalen.
Er werden huiszoeking uitgevoerd in cafés in Brussel, Molenbeek, Schaarbeek en Evere. In totaal werden bijna tweehonderd personen gecontroleerd. De meesten onder hen hadden de Albanese nationaliteit.

Er werden twaalf processen-verbaal opgesteld wegens inbreuken op de arbeidswetgeving. De meeste pv's werden opgesteld voor illegale tewerkstelling of voor het tewerkstellen van personen zonder sociale inschrijving.

Twee mannen zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel. Zij wilden negen Albanezen naar Groot-Brittanië overbrengen. Negentien personen zijn ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken en naar een gesloten instelling overgebracht.