BRUSSEL -- Ondanks een groei van het luchtverkeer op de luchthaven van Zaventem is er in 1999 globaal genomen geen stijging geweest van de geluidshinder voor de omwonenden. Er is wel een stijging tijdens de nacht. Maar volgens luchthavenexploitant BIAC wordt duidelijk aangetoond dat de inspanningen om zo veel mogelijk stille vliegtuigen aan te trekken vruchten afwerpt. Het aantal inwoners in de risicozones blijft zelfs stijgen.
Volgens de geluidscontouren, lijnen op een kaart die punten met gelijke geluidsbelasting op jaarbasis verbinden, zijn er in 1999 niet meer potentieel sterk gehinderde inwoners geteld rond de luchthaven dan in 1998, er is zelfs een lichte daling. Het betreft hier het aantal inwoners in zones waar het geluidsniveau hoger ligt dan 55 dB. Voor 1999 gaat het om 31.231 potentieel sterk gehinderde personen (31.666 in 1998). Globaal genomen daalt het aantal personen dat dag en nacht last heeft van geluidshinder, ook tijdens de dag daalt dat aantal, er is wel een stijging tijdens de nacht.

Het aantal inwoners in geluidsimpactzones rond de luchthaven blijft echter stijgen, aldus professor Thoen van de KU Leuven donderdag op een persconferentie. Het onderzoek naar de geluidscontouren werd uitgevoerd door het laboratorium Akoestiek van de KUL. Er worden drie verschillende geluidscontouren berekend: voor de nachtperiode (tussen 23.00 en 06.00 uur), voor de dagperiode (tussen 06.00 en 23.00 uur) en een gemiddelde geluidsbelasting op jaarbasis op een etmaal berekend.

Enkel zones met een geluidsniveau tussen 55 en 75 dB worden berekend. Het meten van de contouren is verplicht door de Vlarem-wetgeving. Tijdens de dag krijgen 86.445 inwoners rond de luchthaven te maken met geluidshinder tussen 55 en 75 dB. Tijdens de nacht ligt het aantal op 37.364 inwoners. Dat aantal is in vier jaar gestegen van 24.619 tot 37.364. Binnen de zone van de nachtcontouren is echter het afgelopen jaar ook het inwonersaantal gestegen met 1000 personen, aldus nog Thoen.

Die mensen weten dat ze in impactzones gaan wonen, zegt Michel De Rouck van BIAC. Dit fenomeen moet onderzocht worden en daarom zal worden overlegd met de betrokken gemeentebesturen, luidt het. Eind februari komt er een forum met BIAC en de betrokken burgemeesters, aldus nog De Rouck.

In het eerste trimester van 2001 wordt ook nog een overlegstructuur opgericht waarin omwonenden, de Bond Beter Leefmilieu en vertegenwoordigers van de gemeentebesturen zijn vertegenwoordigd..