BRUSSEL - Het VLD-partijbestuur heeft zes nieuwe leden gecoöpteerd. Het gaat om de NCD'ers Johan Van Hecke, Karel Pinxten en Raf Vermeire, en om de ex-Spiritisten Fons Borginon, Patrik Vankrunkelsven en Vincent Van Quickenborne.
De coöptatie komt er nadat de partijstatuten op het congres van 7 december gewijzigd werden. De voorbije maanden mochten bepaalde verruimers al zonder stemrecht aan de vergaderingen van het partijbestuur deelnemen. Dat zorgde voor heel wat ongenoegen bij bepaalde geledingen van de partij, vooral bij de jongerenafdeling en bij het Liberaal Appel van Ward Beysen.

Daarop werd beslist de statuten van de partij aan te passen. Voortaan kan maximaal 15 procent van het partijbestuur gecoöpteerd worden door een tweederde meerderheid van de verkozen bestuursleden. Die nieuwe bepaling werd vandaag dus toegepast, waardoor de zes nieuwe VLD'ers volwaardig lid worden van het partijbestuur.