BRUSSEL - Vlaams parlementsvoorzitter Norbert De Batselier (SP.A) heeft een ,,Handvest van Vlaanderen'' uitgewerkt. De persoonlijke discussietekst van De Batselier is een ontwerp van Vlaamse grondwet en werd als resolutie in het Vlaams Parlement ingediend.
Vlaanderen heeft als deelstaat van België niet de bevoegdheid om een eigen grondwet aan te nemen. Daarom spreekt De Batselier voorlopig van een ,,handvest''.

De tekst bevat de doelstellingen van het democratisch Vlaanderen waarmee elke regering zal moeten rekening houden. Het Vlaams Parlement kan dan toetsen of aan die beleidsbeginselen is voldaan, aldus De Batselier.

De Batselier benadrukt dat zijn handvest geen stap is naar het confederalisme. Hij riep de federale regering vandaag op om de volgende verklaring tot herziening van de grondwet zodanig op te stellen dat de deelgebieden over grondwetgevende bevoegdheid zouden kunnen beschikken.

De tekst wordt binnenkort in het Vlaams Parlement aan de fracties voorgelegd. Maar De Batselier ziet liever niet dat die discussie leidt tot een ,,wazige'' consensustekst. Dan verkiest hij dat de verschillende opties naast elkaar staan. In 2004 zou het Vlaams Parlement dan moeten stemmen over een formele grondwet voor Vlaanderen.

De Batselier wil dat alle Vlamingen over de tekst discussiëren. Daarvoor wordt een website gemaakt, die binnenkort wordt geopend.