MINSK -- De parlementsverkiezingen van gisteren in Wit-Rusland voldoen niet aan de internationale standaard voor democratische verkiezingen. Aan de minimumeisen voor vrije, eerlijke, controleerbare en open verkiezingen is niet voldaan. Dat liet de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) vandaag weten.
De OVSE had geen omvangrijke waarnemersmissie naar Wit-Rusland gestuurd, omdat er al voor de verkiezingen grote twijfels bestonden aan de eerlijkheid. De organisatie vaardigde slechts een team technische waarnemers af, dat constateerde dat de gang van zaken een dikke onvoldoende moest krijgen, hoewel er wel sprake was van ,,verbetering sinds de vorige verkiezingen''.

De oppositiepartijen hebben opgeroepen tot een boycot van de verkiezing uit protest tegen het autoritaire bewind van president Aleksandr Loekasjenko, die overigens grote populariteit geniet.

Volgens de oppositie, die weinig aanhang heeft, is het huidige parlement illegaal omdat Loekasjenko het voorgaande in 1996 ten onrechte heeft ontbonden. De president deed dat na een fel omstreden referendum waarmee hij veel meer macht kreeg en een langere ambtstermijn tot in 2001.

De kiescommissie deelde deze ochtend mee dat de opkomst in 14 van de 110 kiesdistricten onder de vijftig procent is gebleven, het minimum voor geldigheid van de uitslag. Eerder had zij laten weten dat de opkomst in 28 districten onvoldoende was. De gemiddelde opkomst was 60,6 procent, een stuk lager dan de zeventig procent die Loekasjenko had voorspeld.