Verschillende landgenoten met expertise over Midden Oosten- en veiligheidsaangelegenhedent


 • Voormalig Navo-secretaris-generaal Willy Claes vindt dat een betere coördinatie van inlichtingendiensten een absolute noodzaak is. Op de VRT hekelde hij dat die diensten nog te veel dingen voor elkaar verborgen houden, ook binnen de Navo. Claes stelt dat het nu gaat om een
  Willy Claes
  ap
  strijd over het behoud van de democratie en dat we -- ook de Amerikanen -- te weinig beseffen hoe kwetsbaar we zijn. Het is een strategische aanslag die de grondslagen van de democratie viseert, meent hij. Hij zag niet in hoe de VS militair zouden kunnen reageren. Tegen wie en waar zitten de daders? Claes wees erop dat het rakettenschild waar de Amerikanen aan denken het drama niet had kunnen vermijden. Informatie en preventieve politiek zijn volgens de voormalige Navo-baas de kernwoorden. Overal waar in de wereld haarden van onrust ontstaan, moet preventief worden gewerkt, zegt hij. En de kloof tussen arm en rijk moet worden gedicht, want de combinatie van armoede en religieus fundamentalisme leidt tot terroristische aanslagen.
 • Professor Luc Devos van de Militaire School wijst erop dat dergelijke aanslagen alleen met een goed werkende inlichtingendienst valt uit te sluiten. En dan nog, honderd procent uitsluiten is onmogelijk. ,,Tenzij je kiest voor een resolute politiestaat.'' Volgens Luc Devos moet
  Luc Devos
  fdm
  voor een andere defensiestrategie worden gekozen. ,,Ik pleit al jaren voor het opdrijven van de inlichtingendiensten, en het beter laten samenwerken van die diensten. Ook al zijn die niet populair -- we vinden het maar verklikkers die onze privacy bedreigen.'' Devos verwacht dat de VS gaat terugslaan. De publieke opinie eist dat. ,,Allicht heeft president Bush zijn lijstjke klaar met mogelijke doelen. En de bekende schurkenstaten als Libië, Iran, Irak en Afghanistan staan bovenaan de lijst.''
 • Professor jodendom Julien Klener maakte zich boos tijdens de VRT-uitzendingen toen meteen de link werd gelegd tussen deze aanslagen en de onlusten in het Midden-Oosten. ,,Het is te gemakkelijk om meteen naar het Midden-Oosten te kijken bij deze aanslagen. Dit is erg voor de mensheid in het algemeen.'' Kleener meldde dat hij kort na de terreur in de VS een telefoontje had gekregen van de voorzitter van de Moslimexecutieve in ons land om zijn leedwezen te betuigen.
 • Amerika-kenner en voormalig VRT-journalist Miel Dekeyser zegt dat Amerika niet harder had kunnen worden geraakt . ,,Alleen het Witte Huis ontbreekt nog op het lijstje.'' Hij voorspelt dat de VS zich nu als één man zal scharen achter de president. ,,En tegen het rakettenschild zal het verzet nu ook wel verminderen -- ook al vraag ik me af of Amerika ooit een werkend schild zal kunnen betalen.''Dekeyser staat te kijken van het raffinement van de aanslagen. ,,Dit zijn hooggetrainde, gespecialiseerde zelfmoordcommando's geweest.''
 • De schrijver-filosoof Ludo Abicht, die vaak publiceert over de joodse cultuur, waarschuwde er op de VRT voor om niet blind terug te slaan. ,,Je mag hard terugslaan, je moet hard terugslaan, als je weet wie verantwoordelijk is. Maar blind terugslaan naar vermoedelijke betrokkenen, kan de zaak nog erger maken.'' Volgens Abicht kon er niets ergers gebeuren voor de Palestijnse zaak dan dit.