BRUSSEL - De Europese Commissie is het vanmorgen eens geraakt over voorstellen om het Europese landbouwbeleid ingrijpend te hervormen. Landbouwcommissaris Franz Fischler benadrukt dat de consumenten veiliger voedsel krijgen en dat het geld van de belastingbetaler beter zal besteed worden.
Om dat geld van de belastingbetaler is het allemaal te doen. Momenteel gaat iets meer dan 40 miljard euro per jaar naar het EU-landbouwbeleid. De landbouwhervorming zal dat bedrag de eerstvolgende jaren niet naar omlaag halen, maar zal wel zorgen voor een andere besteding.

Nu krijgen de boeren inkomenssteun naargelang de hoeveelheden die ze produceren. Dat drijft de overproductie op. Daarom is nu beslist de inkomenssteun te richten op de producent en niet meer op de productie. Per boerderij wordt een bedrag aan steun bepaald, op basis van de historische productie.

Het geld zal ook minder gaan naar eigenlijke landbouwproductie en meer naar plattelandsontwikkeling. De steun aan boeren wordt met name afhankelijk van de mate waarin ze het milieu respecteren, de mate waarin ze het dierenwelzijn veilig stellen en de mate waarin ze garanderen veilig voedsel te produceren.

Voor de consumenten zijn de voordelen van de landbouwhervorming duidelijk: het milieu en het platteland moeten er wel bij varen, de voedselveiligheid wordt - na alle schandalen - hersteld, het belastinggeld wordt niet meer gebruikt om melkplassen en vleesbergen aan te leggen.

De boerenorganisaties zien in de hervorming geen voordelen, nochtans zijn die er, aldus de Commissie. Zo krijgen de boeren meer vrijheid te produceren wat ze zelf willen, en wordt het veel eenvoudiger om inkomenssteun te verwerven. Bovendien zal de inkomenssteun veel eerlijker verspreid worden over grote en kleine boeren.

Wat de Europese Commissie vandaag heeft goedgekeurd, is een algemene mededeling aan het Europese parlement en aan de 15 lidstaten. Zij zullen daar de komende maanden over onderhandelen. In het najaar zal de Commissie dan concrete wetgevende voorstellen doen, die dan effectief moeten worden goedgekeurd, om zo - indien er een akkoord is - het landbouwbeleid van 2004 effectief te veranderen.