BRUSSEL - Luc Van den Brande (CD&V) vond vandaag bij de meerderheid in het Vlaams Parlement geen steun voor een resolutie waarin hij de oprichting vraagt van een ,,Vlaamse Conventie''. Die zou een Vlaams programma moeten opstellen tegen de volgende federale regeringsvorming.
De voormalige minister-president wil dat zo'n conventie (naar analogie met de Europese Conventie die nadenkt over de toekomst van Europa) zou bestaan uit Vlaamse vertegenwoordigers van de verschillende parlementen en de Vlaamse regering, de provinciale en lokale besturen, de sociaal-economische en financiële wereld, de cultuur, het onderwijs, justitie, de gezondheids- en welzijnssector enzovoort.

Van den Brande vindt zo'n manifest voor Vlaanderen nodig met het oog op de verklaring tot herziening van de grondwet die in het najaar zal worden voorbereid. Hij hekelde de grote zwijgzaamheid van het huidige Vlaams Parlement over de staatshervorming, terwijl dat Parlement in het verleden telkens doelstellingen heeft vastgelegd voor een volgende institutionele hervorming.

,,Werk niet overdoen''

Volgens André Denys (VLD) heeft Vlaanderen geen nood aan een nieuwe hoogmis en blijven de vijf communautaire resoluties van het vorige Vlaams Parlement het referentiekader, ook voor minister-president Patrick Dewael. ,,We moeten dat werk niet overdoen. Het moment om weer over communautaire zaken te spreken is bij de vorming van de volgende federale regering'', aldus Denys.