FRANKFURT -- Onverwacht heeft de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag haar belangrijkste rentevoet verlaagd met een kwart procentpunt tot 4,50. Dit is de eerste verlaging in twee jaar en ze werd aangekondigd kort nadat ook de Centrale bank van Engeland haar rente verlaagde.
Ook de andere rentetarieven gaan met een kwart procentpunt naar beneden. Voor menigeen kwam de rentestap als een verrassing. Tot nu toe heeft de ECB steeds weerstand geboden aan druk van buitenaf om de rente te verlagen. De roep om lagere rente in de eurozone werd ingegeven door het afzwakken van de economische groei.

Prijzen stabiel

De Europese Centrale Bank vindt zichzelf niet verantwoordelijk voor het stimuleren van groei. Ze wil alleen de prijzen stabiel houden. Met een inflatie die ruim boven de door de ECB nagestreefde 2 procent ligt, lag een renteverlaging dan ook niet voor de hand.

Niettemin kon de ECB niet meer achterblijven. De Amerikaanse centrale banken hebben hun rente dit jaar al viermaal verlaagd. Bovendien liet de centrale bank van Groot-Brittannië eerder op de dag weten haar rente te verlagen met een kwart procentpunt. Met de renteverlaging kan de economie weer gaan groeien.

Reynders neemt akte van beslissing De Belgische minister van Financiën Didier Reynders neemt akte van de beslissing van de Europese Centrale Bank. "Een goed monetair beleid moet rekening houden met de structurele hervormingen en de budgettaire politiek van de ministers van Financiën. Het doel is altijd geweest een zo goed mogelijk economisch beleid te kunnen voeren", verklaarde Reynders.

De minister voegt er aan toe dat een "vertrouwensdialoog" tussen de ECB en de eurogroep noodzakelijk blijft. Reynders is de huidige voorzitter van de ,,eurogroep'' van ministers van Financiën.

De financiële markten reageerden in ieder geval opgetogen. De euro steeg in korte tijd met ongeveer een halve dollarcent tot 0,8915. Op de Europese effectenbeurzen gingen de aandelenkoersen flink omhoog.