NAMEN -- De Waalse regering is tevreden met de houding van de Vlaamse bewindsploeg in het dossier-Sauwens. Dewael en co hebben het cordon sanitaire rond de anti-democratische groeperingen kunnen behouden en zelfs versterken.
Het Vlaamse gewest heeft ervoor gekozen een krachtig signaal te geven aan iedereen, in België en Europa, ,,die denkt dat het te overwegen valt onder één hoedje te spelen met extreem-rechts en het niet te nauw te nemen met de basisprincipes van de democratie en de mensenrechten'', aldus een mededeling na de wekelijkse ministerraad.

De Waalse regering wil zich niet mengen in de interne zaken van de Vlaamse regering. Maar toch benadrukt ze dat ,,het Waalse gewest niet verder zou kunnen gewerkt hebben met een persoon, wiens aanwezigheid op een bijeenkomst van oud-SS'ers onverenigbaar is met het respect voor de menselijke waardigheid''.