BRUSSEL - De Vlaamse minister-president Patrick Dewael looft voormalig Vlaams minister Johan Sauwens als een correcte, hardwerkende collega. Zijn ontslag heeft niets te maken met zijn persoon. Niemand trekt immers zijn democratische instelling in twijfel, aldus de minister-president.
Maar de beslissing van Sauwens om ontslag te nemen is volgens Dewael de enige juiste. Hij kon onmogelijk nog als minister functioneren na zijn aanwezigheid op het feest van het Sint-Maartensfonds vorige zaterdag. Door zijn ontslag aan te bieden, heeft hij mogelijk gemaakt dat de wens van de grote meerderheid in dit parlement werd ingewilligd, aldus de minister-president.

Dewael stelt vast dat de cohesie in de Vlaamse regering is gebleven en dat de meerderheidsfracties het project van de Vlaamse regering willen verderzetten.

Lof voor CVP

Dewael looft ook de houding van de CVP. Die partij heeft van de zaak-Sauwens geen misbruik gemaakt om een gemakkelijk oppositiespel te spelen. CVP-fractieleider Eric Van Rompuy heeft daarop gezegd dat de strijd voor de democratie een collectieve zaak is. Wel verwijt hij Dewael een gebrek aan leiderschap. Volgens Van Rompuy heeft de minister-president de gebeurtenissen in de zaak-Sauwens ondergaan.

SP en Agalev

De SP kan niet aanvaarden dat een lid van de regering enige schijn wekt dat er aan de democratische ingesteldheid van de Vlaamse regering kan getwijfeld worden, zegt de SP-fractieleider Gilbert Bossuyt.

Volgens Agalev-fractieleider Ludo Sannen is er in Vlaanderen geen plaats voor totalitaire, racistische en extremistische groepen of gedachtegoed. Daarom kan een minister die zichzelf gecompromitteerd heeft, niet verder functioneren, aldus Sannen.

Van Grembergen

Paul Van Grembergen, fractieleider van VU-ID, zet zich af tegen de ,,rechtse, bruine rakkers'' en dankt Bossuyt dat hij aanvaardt dat het democratisch Vlaams-nationalisme een plaats heeft in de opbouw van Vlaanderen.

Filip Dewinter heeft Van Grembergen daarop toegebeten ,,dat hij minister mag worden''. Dewinter vindt het cynisch dat ,,hoogbejaarde leden van het Sint-Maartensfonds blijkbaar nog staatsgevaarlijk genoeg zijn om een minister ontslag te doen nemen''.