WEZEMBEEK-OPPEM - Als de voogdijoverheid Wezembeek-Oppem via een commissaris dwingt de milieutaks aan de inwoners terug te storten zal het gemeentebestuur dit geld - het gaat om een bedrag van 275.000 euro (11 miljoen frank) - via juridische weg trachten terug te vorderen van diezelfde overheid. Dat stelt burgemeester Van Hoobrouck van faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem.
Vlaams-Brabants gouverneur De Witte dreigde in een brief aan de ontvanger van Wezembeek-Oppem een commissaris te sturen als deze voor 15/1 niet overgaat tot terugbetaling aan de inwoners van de milieutaks 1998. Het conflict draait enerzijds rond het niet-toepassen van de omzendbrief-Peeters. Die verplicht gemeentebesturen van faciliteitengemeenten alle inwoners eerst in het Nederlands aan te schrijven. Anderzijds werden volgens de gouverneur de aanslagformulieren op onwettelijke wijze verstuurd. Dat gebeurde met name door de burgemeester. Eigenlijk is dat een bevoegdheid van de ontvanger.

,,Indien we verplicht worden het geld van de milieutaks voor 1998 terug te storten aan de inwoners zullen we hen dat niet meer terugvragen maar deze som samen met interesten en een morele schadevergoeding via juridische weg trachten terug te vorderen van de Vlaamse overheid. Er was niets mis met deze inning van de milieutaks en de maatregel van de gouverneur is onwettelijk en disproportioneel'', aldus Van Hoobrouck.


Ontvanger dreigt met juridische actie
Ontvanger Paul Letroye van Wezembeek-Oppem dreigt in een brief aan de gouverneur van Vlaams-Brabant met juridische actie omdat die een commissaris naar hem wil sturen wegens het niet-terugstorten aan de inwoners van de gemeentelijke milieutaks die eind 1999 voor het dienstjaar 1998 geïnd werd. Letroye zelf weigert voorlopig elke commentaar.

La Libre Belgique schreef vanmorgen dat Letroye het geding vandaag al zou inleiden voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, maar hiervan kon totnogtoe nergens bevestiging worden bekomen. In de brief aan de gouverneur stelt de ontvanger dat er onvoldoende reden is om een commissaris te sturen en indien dit toch gebeurt deze tot het gemeentebestuur moet richten.

De dreiging met een juridische actie is ongetwijfeld onder meer ingegeven door het feit dat in de huidige omstandigheden de ontvanger dreigt op te draaien voor de kosten van het sturen van de commissaris. Zoals bekend werden de aanslagbiljetten in september 1999 in opdracht van burgemeester Van Hoobrouck verstuurd door een privé-firma tijdens een periode dat de ontvanger met vakantie was.

DWO klaagt burgemeester aan
Naar aanleiding van de perikelen in Wezembeek-Oppem rond de inning van de milieutaks voor het jaar 1998 stelt Democraten Wezembeek-Oppem, de Vlaamse oppositiefractie in de gemeenteraad, ,,dat de enige die voor dit alles verantwoordelijk is en daarvoor ook de gevolgen zou moeten dragen burgemeester François Van Hoobrouck is''.

DWO wijst erop dat de onwettige inning van de milieubelasting de echte reden is waarom de gouverneur ermee dreigt een commissaris te sturen om de geïnde gelden terug te storten. Omdat de ontvanger ten tijde van het versturen van de aanslagformulieren afwezig was en er over deze beslissing niets terug te vinden is in de notulen van het schepencollege gebeurde dit volgens DWO op persoonlijk initiatief van Van Hoobrouck, wat onwettig is.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in