BRUSSEL - Tijdens de laatste 3 maanden van 2001 zijn in Vlaanderen 13.000 autowrakken verwerkt bij erkende vernietigingscentra. Op die manier begint de lang aangekondigde ontmanteling van oude voertuigen eindelijk vorm te krijgen. Indien ook Wallonië vlot zou meewerken, kunnen er in ons land elk jaar zo'n 120.000 autowrakken ontmanteld en verbrijzeld worden.
Dat antwoordde Vlaams minister van leefmilieu, Vera Dua, vandaag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement op een vraag van Erik Matthijs (CD&V).

Reeds onder de vorige minister van leefmilieu, Theo Kelchtermans, werd een milieubeleidsovereenkomst (MBO) getekend met de bedoeling afgedankte wagens in te zamelen in erkende centra en ze op een milieuvriendelijke manier te vernietigen. Op die manier zou een eind moeten gemaakt worden aan het grijze circuit van verouderde wagens en onderdelen. Maar de afgelopen jaren kwam er van de uitvoering van de MBO niet veel in huis. De procedure om de centra te erkennen bleef lange tijd uit. En ook Wallonië sputterde tegen. De sector zelf was daardoor niet echt geneigd mee te werken aan de regeling. De Vlaamse overheid besloot vorig jaar wat schot in de zaak te brengen.


Controles OVAM
OVAM, de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij, ging de baan op om erop te wijzen dat de afspraken in de MBO wel degelijk gelden. De dienst controleerde bijvoorbeeld of de termijn in de MBO wel werd nageleefd. Die bepaalt dat afgedankte wagens 18 maanden na de laatste technische keuring moeten teruggebracht worden naar de verkoper of naar een erkend centrum voor vernietiging.

Ook werd gecontroleerd of afgedankte voertuigen daadwerkelijk vernietigd werden door die centra. Zowel bij de erkende ontmantelingscentra als bij de shredderinstallaties (die de wrakken verbrijzelen) werden wrakken verzegeld omdat er sprake was van een gebrekkige ontmanteling en/of verwijdering van milieubelastende stoffen. Bij de slopers stelde OVAM vooral een gebrekkige administratieve verwerking van de afgedankte voertuigen vast.

Niet alle overtredingen hebben onmiddellijk geleid tot het opstellen van een proces-verbaal. De vastgestelde inbreuken zijn allen op korte termijn rechtgezet. Bij één shredderinstallatie werd wel een PV opgesteld wegens het niet naleven van de opgelegde maatregelen. Een ander PV is opgemaakt voor een niet-vergunde shredderinstallatie.

De handhavingsactie was bedoeld om de sector over de brug te krijgen. En dat is blijkbaar gelukt. In Vlaanderen hebben 10 extra kandidaten zich gemeld als kandidaat erkend centrum. Ook in Wallonië hebben drie kandidaten zich aangemeld, voor de officieuze erkenning. Ook deze kandidaturen zouden het gevolg zijn van de opgezette handhavingactie in Vlaanderen.

Voor de verwerking van de wrakken krijgen de erkende centra 15 euro per afgedankt voertuig. Het bedrag wordt betaald door de invoerders van de auto's.

Gehoopt wordt dat er met medewerking van Wallonië elk jaar 130.000 wrakken worden vernietigd in België. In ons land zouden zo'n 400.000 afgedankte voertuigen circuleren. Zo'n 150.000 zouden in België aan hun eind komen. Het overgrote deel (zo'n 250.000 stuks) wordt echter opgekocht en geëxporteerd (bijvoorbeeld naar de Oostbloklanden of naar Afrika).

Minister Dua vindt de resultaten alvast bemoedigend en dringt aan op een uitbreiding van de acties naar de andere gewesten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig