MOSKOU - Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft morgen de Belgische zaakgelastigde in Moskou ontboden om te protesteren tegen de beslissing van de regering in Brussel om gedurende twee weken geen visa meer te verstrekken aan Russische onderdanen.
Het Russische ministerie noemt de Belgische beslissing ,,onjuist, overhaast, ondoordacht, ongepast en in tegenspraak met de normen van beschaafde internationale betrekkingen''. Het waarschuwt dat de beslissing de ,,normale ontwikkeling'' van de bilaterale betrekkingen kan schaden en behoudt zich het recht voor om tegenmaatregelen te treffen als de Belgische autoriteiten er niet op terugkomen.

België heeft de afgifte van visa aan Russische burgers vorige week voor twee weken opgeschort, omdat er naar verhouding te veel visumaanvragen uit Rusland komen en Moskou te weinig zou doen om het aantal aanvragen omlaag te brengen. Rusland ontkent dat en zegt dat veel aanvragers van visa bij de Belgische ambassade in Moskou uit andere voormalige sovjetrepublieken komen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de zorg van de Belgische autoriteiten over de groeiend aantal illegale immigranten in hun land te delen, maar wil hier niet de schuld voor in de schoenen geschoven krijgen.