KIGALI - Inheemse stammen uit zeven Afrikaanse landen hebben schadevergoedingen geëist van hun regeringen wegens hun verdrijving uit de wouden waarin ze leefden. Dat is bekendgemaakt op een internationale conferentie van inheemse volkeren, die in het Rwandese Kigali wordt gehouden.

,We zijn zonder enige consideratie en zonder vorm van vergoeding uit het Ngorongoro-woud verjaagd'', vertelt Margareth Kaisoe, die de Tanzaniaanse Masaï vertegenwoordigt. Het Ngorongoro-woud is nu een nationaal park in het noorden van het land. ,,De regering kan ook toerisme promoten zonder ons te verdringen'', aldus Kaisoe.

Penninah Zaninka, vertegenwoordigster van de Oegandese pygmeeën: ,,Sinds 1991 mogenh we geen voet meer zetten in het Bwindi-park (zuidwesten van Oeganda), ons natuurlijk milieu. Vandaag heeft niemand van onze stam een baan, we leven van bedelarij''.

Op de conferentie zijn ondermeer vertegenwoordigers van de Twa uit Congo, Rwanda en Oeganda, Ogieks uit Kenya, Masaï uit Tanzania, Bosjesmannen uit Zuid-Afrika en Baka Bagyeli uit Kameroen.