BRUSSEL - Minister van Financiën Didier Reynders ontkent dat zijn kabinet aan de belastingdiensten instructies heeft gegeven om net zoals vroeger eerst de dossiers te behandelen van mensen die belastingen moeten bijbetalen.
Volgens gewezen VU-kamerlid Hugo Olaerts zou uit een nota blijken dat financiën aan de belastingdiensten de instructie zou hebben gegeven om eerst de belastingdossiers af te handelen van burgers die moeten bijbetalen. Nadien pas zouden de dossiers onder handen genomen worden van personen die geld moeten terug trekken. De regering schafte deze regel vorig jaar af. Reynders zou volgens Olaerts dus besloten hebben op zijn stappen terug te keren.

De PRL-minister ontkent dat echter in een mededeling. ,,Vanuit het kabinet zijn geen instructies gegeven omtrent de herinvoering van het zogenaamde 'gouden kohier'. De minister heeft er bij de administratie wel op aangedrongen dat alles in het werk gesteld zou worden om mogelijke vertragingen bij de inkohiering te vermijden, ongeacht of het nu gaat om belastingplichtigen die moeten terugkrijgen of bijbetalen'', staat in de mededeling te lezen.