BRUSSEL - Minister-president Jean-Claude van Cauwenberghe (PS) van de Waalse Gewestregering heeft gepleit voor een tussenkomst van de federale, maar ook van de Waalse regering om het verlies te compenseren dat de gemeenten in de nabije toekomst onder meer door de komende belastinghervorming dreigen te lijden. Hij deed dat in enkele Franstalige kranten en op de radio Bel-RTL.
De Waalse regeringsleider deelt de zienswijze van de PSC-burgemeesters dat de gemeenten hun inkomsten zullen zien dalen door de op stapel staande belastinghervorming, de opwaardering van de lonen van de ambtenaren, de hervorming van de politiediensten en de liberalisering van de energiemarkt. Volgens Van Cauwenberghe kunnen de Waalse gemeenten door de belastinghervorming 2,5 á 3 miljard frank (61 á 74 miljoen euro) mislopen.

Hij wenst dat het Waals Gewest ingrijpt via een verhoging van het Gemeentefonds met één miljard frank (bijna 25 miljoen euro) en een wijziging van de verdeelsleutel die het fonds hanteert.

Van Cauwenberghe bevestigde voorts dat hij in principe een overeenkomst met Vlaams minister-president Patrick Dewael had om binnenkort een bijeenkomst te houden over een toekomstige samenwerking met het Vlaams Gewest. Van Cauwenberghe wenst dat de vergadering over tewerkstelling, ruimtelijke ordening en internationale betrekkingen gaat.