BRUSSEL De overheidsvakbonden CCOD en ACOD willen dat minister van Ambtenarenzaken Van den Bossche met meer geld over de brug komt voor de lagere ambtenaren. De minister wil niet verdergaan dan 1 pct loonsverhoging vanaf begin volgend jaar en een verhoging van het vakantiegeld. De bonden zeggen ook dat de regering een deel van de kostprijs van de Copernicus-hervorming afwentelt op de huidige ambtenaren.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront riep vanmorgen de pers bijeen voor een stand van zaken. De bonden blijven huiverachtig staan tegenover Copernicus, het hervormingsplan voor de federale administratie, maar willen wel een kans geven aan de onderhandelingen.

,,We draaien nu al zes maanden rondjes,'' zegt algemeen secretaris Guy Biamont (CGSP). Van den Bossche beloofde dat hij de ambtenaren van niveau 3 en 4 marktconform zou verlonen, maar die belofte hield hij niet. Eén procent loonsverhoging is lachwekkend, zegt Biamont, als je rekening houdt met de cao-onderhandelingen in de privé-sector.

De bonden zijn niet te spreken over het voorstel van de minister om met twee loopbanen te werken, één voor de huidige ambtenaren en één voor de nieuwe ambtenaren die na 1 december in dienst zullen treden en die voordeliger is. Ze willen tenminste een over verschillende jaren gespreide inhaalbeweging voor de huidige ambtenaren. Maar daar wil Van den Bossche niet van weten.

De nieuwe ambtenaren evolueren in een nieuw loopbaansysteem, waarbij de weddeschaal met 1 procent verhoogd is en het vakantiegeld 92 procent van het bruto maandloon bedraagt. De huidige ambtenaren behouden hun loopbaan, die echter trager evolueert dan het nieuwe systeem.

De bonden verdenken de regering ervan een deel van de kostprijs van de hervorming op de ambtenaren te willen afwentelen. Ze zeggen vertrouwelijke documenten te hebben gezien waarin een selectieve wervingsstop wordt vooropgesteld. Ambtenaren die met pensioen gaan of in loopbaanonderbreking worden niet meer vervangen. Voorts zijn er afvloeiingen van contractuelen aan de gang.

De regering wil op die manier de resterende 3 miljard zoeken die in haar budget voor Copernicus tot 2005 nog ontbreken, zegt Nico Poorters (CCOD). De totale kostprijs bedraagt 8 miljard, waarvan 5 miljard budgettair wordt gespreid over de begrotingsjaren 2002 tot 2005.

De bonden hebben nog geen acties gepland, maar sluiten niet uit dat er actie wordt gevoerd rond de start van het EU-voorzitterschap, als de minister het been stijf houdt.

Intussen mobiliseren de bonden hun achterban voor infovergaderingen in de verschillende provincies. Dat moet op 19 juni culmineren in een nationale bijeenkomst in het Koninklijk Circus, waar 2.000 ambtenaren worden verwacht.