BRUSSEL - Het elektriciteitsverbruik in België is het afgelopen jaar gestegen met 3,1 procent tot 82.680 gigawattuur (gWh). Dat blijkt uit het rapport van de beroepsfederatie van de producenten en verdelers van elektriciteit in België.
Ook in 1999 was er een toename van het elektriciteitsverbruik. De stijging van afgelopen jaar valt vooral toe te schrijven aan de industrie, dankzij de toegenomen economische activiteit. Het huishoudelijk verbruik daarentegen stagneerde, volgens het rapport onder invloed van ,,de zachte temperaturen''.

De groei van het elektriciteitsverbruik lag vorig jaar met 3,1 procent boven het gemiddelde van de jongste vijf jaar, dat 2,3 procent bedroeg. Enkel het laatste kwartaal scoorde ondermaats en lag zelfs 0,3 procent beneden het peil van 1999.

Uit het jaaroverzicht van de beroepsfederatie blijkt dat ondanks een stijgend verbruik, de eigen nettoproductie van elektriciteit in België voor het eerst in zeven jaar daalde. Er werd vanuit Frankrijk 8.545 gWh elektriciteit ingevoerd. Wat Nederland en Luxemburg betreft is de balans positief. Ons land was in 2000 voor ongeveer 2.000 gWh netto-uitvoerder naar beide buurlanden.

Kernsplijtstoffen vormen met 56,8 procent de belangrijkste energiebron voor elektriciteit, gevolgd door aardgas met 23 procent. Steenkool staat nog in voor 15,9 procent van de totale opwekking en stookolie voor amper 0,7 procent. Warmtekrachtkoppeling (WKK) is goed voor 1,5 procent, en wordt dus alsmaar populairder.

De elektriciteitsprijzen zijn in 2000 met gemiddeld 2,2 procent gedaald voor de huishoudelijke klanten en met 2 procent gestegen voor de industriële klanten. Indien met de inflatie wordt rekening gehouden, bedraagt die prijsdaling 4,7 procent voor de huishoudens en 0,5 procent voor de industrie, aldus de beroepsfederatie.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig