BRUSSEL -- De burgemeesters van tien gemeenten uit de Noordrand steunen het spreidingsplan voor de luchthaven van Zaventem van minister van Mobiliteit Bert Anciaux. De burgemeesters hebben zich samen met de provincie Vlaams-Brabant gegroepeerd in het Gemeentelijk-Provinciaal Overleg Luchthaven (GPOL)
Mits enkele aanpassingen is het plan volgens GPOL ,,momenteel wellicht het best mogelijk spreidingsplan''. ,,De Noordrand heeft nooit de luchthavenactiviteiten in vraag gesteld en zich steeds bereid getoond haar deel van de lasten te dragen. Voorwaarde is wel dat de andere regio's in de omgeving van de luchthaven zich solidair opstellen'', luidt het.

De vele negatieve reacties op het plan-Anciaux bewijzen volgens GPOL echter dat de concentratiegedachte nog niet door iedereen verlaten is. Het overlegorgaan noemt het onaanvaardbaar dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog steeds niet geneigd blijkt te zijn meer dan een symbolisch deel van de hinder te dragen en dit ondanks het feit dat deze regio het meest baat heeft bij de luchthavenactiviteiten.

Wat het grondlawaai betreft, kant GPOL zich tegen het voorstel van Steenokkerzeel om dit te verrekenen in het concept van gewogen vluchten op basis waarvan Anciaux de hinder voor de zones rond de luchthaven berekende. ,,De aanpak van het grondlawaai dient naast het spreidingsplan deel uit te maken van een globaal actieplan rond het terugdringen van de geluidsoverlast'', aldus GPOL. ,,Alle maatregelen waarover in het verleden akkoorden werden gesloten, zoals de geluidswallen en de proefdraailoods, moeten onverkort worden uitgevoerd'', klinkt het.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig