BRUSSEL - De artsensyndikaten SVH (Syndikaat van Vlaamse Huisartsen) en ASGB (Algemeen Syndikaat van Geneeskundigen van België) hebben begrip voor huisartsen die hun erelonen toch indexeren vanaf 1 januari 2002, hoewel dit juridisch betwistbaar is. Beide syndikaten zijn echter voorstander van een moratorium tot 1 februari 2001.

Op die manier zou in januari nog onderhandeld kunnen worden met minister van Sociale Zaken Vandenbroucke (SP.A). Zo hebben de vakbonden dinsdag meegedeeld in een gezamenlijke persmededeling.

De syndicaten SVH en ASGB, die samen de meerderheid van de Vlaamse huisartsen vertegenwoordigen, onderschrijven de algemene en diepe malaise die leeft bij de huisartsen en specialisten. Ze menen dat de beslissing van minister Vandenbroucke om de indexatie van de erelonen zes maanden uit te stellen omwille van budgetoverschrijdingen in andere sectoren, onaanvaardbaar is en in tegenspraak met de opwaardering van de eerstelijnszorg en de herwaardering van de intellectuele inspanning.

De meeste Vlaamse huisartsen zullen hun tarieven voor een raadpleging en een huisbezoek wellicht al vanaf 1 januari 2002 indexeren, en niet pas vanaf 1 juli, zoals minister Vandenbroucke het wil. Een raadpleging zou dan 16 euro (640 frank) kosten, een huisbezoek 20,5 euro (820 frank). Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke besliste in oktober dat de huidige tarieven van 15,53 euro (626 frank) voor een raadpleging en 19,90 euro (803 frank) voor een huisbezoek pas vanaf juli geïndexeerd mochten worden. Vooral de huisartsen vonden die indexbevriezing onrechtvaardig.

De geconventioneerde artsen die op 1 januari 2002 hun tarieven indexeren, begaan volgens minister Vandenbroucke een inbreuk op de wet.