BRUSSEL -- De N-VA zal voorstellen van het Vlaams Blok niet per definitie wegwuiven. Het cordon sanitair werkt niet en maakt het Vlaams Blok alleen maar sterker, aldus voorzitter Geert Bourgeois en kamerlid Frieda Brepoels vandaag in De Morgen. Het Vlaams Blok reageert verbaasd en merkt bij de N-VA een groot verschil tussen woord en daad.
De N-VA hekelt het feit dat met het cordon sanitair ook de thema's van het Vlaams Blok taboe blijven, zoals dat het geval was met het rapport-Van San. Frieda Brepoels verwijst ook naar de discussie over de aanwezigheid van een Vlaams Blok-lid in de quaestuur, die nu uit drie Franstaligen en twee Vlamingen bestaat. Geert Bourgeois benadrukt dat de N-VA geen toenadering tot het Blok zoekt en nooit zal samenwerken met de partij. Het is integendeel de bedoeling om mensen terug te winnen.

Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke reageerde verbaasd over de uitspraken van Geert Bourgeois. ,,De analyse van Geert Bourgeois klopt wel. Dit is de meest anti-Vlaamse regering ooit. Maar waarom steunt de N-VA de Vlaamse regering nog steeds'', vraagt hij zich af. Voorts vindt Vanhecke dat er een groot verschil tussen woord en daad bestaat bij de N-VA. In het Vlaams parlement hebben de N-VA'ers de jongste weken systematisch tegen elk voorstel van het Vlaams Blok gestemd, zelfs tegen Vlaams-nationale voorstellen, zoals over de toestand bij de buitenlandse handel.

Ten slotte verwerpt het Vlaams Blok ook de idee van een Europees hof voor de Democratie. ,,Eerst stelde hij een Belgische rechtbank voor die over onze partij moest oordelen, nu verplaatst hij het naar het Europese niveau. Dat is voor een Vlaams-nationalist totaal onaanvaardbaar'', aldus nog Vanhecke.