ANTWERPEN - Sinds september is een ploeg archeologen van de stad Antwerpen bezig met het blootleggen van de funderingen van de 16e eeuwse stadswallen. Die werden in de 19e eeuw afgebroken om plaats te maken voor de Leien. De archeologen maken van de werken aan de Leien gebruik om de funderingen van de stadswallen in kaart te brengen.
,,De Vlaamse overheid handelt helemaal in de geest van het verdrag van Malta'', zegt Antwerps schepen van Cultuur Eric Antonis. ,,Dat verdrag bepaalt dat grootschalige projecten archeologisch onderzoek moeten voorzien in de ontwikkeling, de planning en de uitvoering van de projecten.'' De archeologische begeleiding kost, volgens Antonis, zo'n half miljoen euro, gespreid over 2,5 jaar. Het grootste deel van deze kosten zijn de personeelskosten voor de twee archeologen en twee arbeiders, die het archeologisch onderzoek zullen doen.

Van de oude stadswallen blijft vandaag niets over, zegt stadsarcheoloog Johan Veeckman, bovengronds althans. ,,In het midden van de 19e eeuw werden de 16e eeuwse Spaanse omwallingen vervangen door een nieuwe (ook al verdwenen) verdedigingsgordel.'' Toch zijn de funderingen, alles wat zich ondergronds bevond, bewaard gebleven.

Voornamelijk in de buurt van de Nationale Bank verwachten de archeologen veel te vinden. Daar worden namelijk een ondergrondse parkeergarage en twee tunnels aangelegd. ,,Dit is een unieke kans om de wallen te bestuderen'', zegt projectarcheoloog Bas Bogaerts.

Bijna twee maanden na het begin van het archeologisch onderzoek hebben de archeologen op de Leopold De Waelplaats de resten van de oude Sint-Jorispoort blootgelegd. Aan de aangrenzende Bourlastraat werden ook de funderingen van de stadswal, een bastion dat de Sint-Jorispoort en de brug over de stadsgracht moest verdedigen.

De gevonden bouwwerken worden nauwkeurig opgetekend en gefotografeerd. ,,Maar daarna wordt alles afgebroken om plaats te maken voor de tunnels'', zegt Bogaerts.

Verder rekenen de archeologen er nog op om op of onder het Mechelseplein de resten te vinden van een woningblok, die teruggaat tot in de 16e eeuw. Maar ook aan de Maria Henriëttalei, buiten de 16e eeuwse omwalling, denken de archeologen nog vondsten te doen.