BRUSSEL - Het sociaal akkoord voor de cipiers kost jaarlijks 8,23 miljoen euro. Voor dit jaar loopt de factuur op tot 3,43 miljoen euro. Zo blijkt uit de berekening die minister van begroting Johan Vande Lanotte op zijn website www.begroting.be heeft gezet onder de rubriek ,,Berekening van de week''.
Maandag zei justitieminister Marc Verwilghen dat hij nog niet wist hoeveel het sociaal akkoord zou kosten. Twee dagen later prijkt de gedetailleerde berekening op de website van begroting. De laatste berekeningen werden dinsdagavond afgerond. Vorige week liet Johan Vande Lanotte nagaan hoeveel de organisatie van het Eurosongfestival zou kosten indien Sergio de overwinning in de wacht zou hebben gesleept.

Het akkoord met de cipiers voorziet onder meer in het opvullen van het kader. Dit veroorzaakt geen bijkomende kost omdat de kredieten in de begroting ingeschreven zijn. Ook de regeling voor het verlof voorafgaand aan het pensioen zal niets extra kosten. In de latere toekomst is er zelfs kans op een lichte winst.

De uitbreiding van het administratieve kader met 177 statutaire betrekkingen kost op jaarbasis 2,7 miljoen euro (1,16 mio voor 2002). De budgettair zwaarste maatregel is echter de zaterdagvergoeding. Daar hangt een prijskaartje aan van 3,3 miljoen euro op jaarbasis (1,37 mio voor 2002). De nachtvergoeding betekent een extra kost van 1,06 miljoen euro (443.000 euro).

Het invoeren van de 36-urenweek kost 693.000 euro (292.000 euro), de aanpassingen aan het psychosociaal kader 391.000 euro (163.000 euro).