KORTRIJK/WAREGEM -- Volgens de rechtbank van Koophandel in Kortrijk is vooral het feit dat er al verschillende keren foutieve of onvolledige cijfers aan de rechtbank werden voorgelegd, de reden om het toegekende gerechtelijk akkoord op te heffen. Er is te weinig interne controle of rapportering in het bedrijf.

Bovendien wees de rechter op het gebrek aan bereidwilligheid van de aandeelhouders om mee te werken aan de vereenvoudiging van de aandeelhoudersstructuur of om bankgaranties te geven. ,,Er kan niet worden toegelaten dat één speler zich gedurende langere tijd onttrekt aan de spelregels in een zeer concurrentiële markt'', aldus de rechter. ,,Een mogelijke kapitaalinjectie van de AXA-groep boezemt weinig vertrouwen in.''

Vooral het feit dat het materiaalverbruik zo'n tien procent hoger ligt dan op het moment van het verkrijgen van het gerechtelijk akkoord in oktober vorig jaar, lag de rechter zwaar op de maag. Hij gaf wel toe dat het bedrijf op het vlak van sociale herstructurering al een belangrijke inspanning heeft gedaan. Hij prees ook het werk van de commissarissen inzake opschorting, die het bedrijf tijdens de periode van het gerechtelijk akkoord moesten volgen.

Sanering niet meer mogelijk

Het was eigenlijk op vraag van die commissarissen dat de rechtbank vorige week dinsdag het gerechtelijk akkoord opnieuw onder de loep nam. ,,Wij vonden dat het er op basis van de cijfers naar uit zag dat de toestand niet meer gesaneerd zal kunnen worden'', aldus commissaris inzake opschorting Chris Declerck.

Nu resten er het bedrijf vier mogelijkheden: ofwel gaat het in beroep tegen dit vonnis, ofwel vraagt het een nieuw gerechtelijk akkoord aan, ofwel vraagt een van de schuldeisers de faling aan, ofwel legt het bedrijf zelf de boeken neer. Vanmiddag vergaderde de directie van het bedrijf nog met zijn advocaten.

Alfred Platteau van ABBV Kleding-Textiel in Waregem reageert verrast op het vonnis van de rechtbank. ,,Ik vind dat de rechtbank het bedrijf de tijd moet geven om te bewijzen dat ze er opnieuw bovenop kunnen komen'', zegt hij. ,,Voor de werknemers is de situatie nu vrij onzeker en onduidelijk. Veel zal afhangen van de positie die het bedrijf en het bankenconsortium, de belangrijkste schuldeisers, zullen innemen. Ik hoop alvast dat het bedrijf nog een kans krijgt. De werknemers hebben al belangrijke inspanningen geleverd.''

In het bedrijf werken nu nog zo'n 480 personeelsleden. Meer dan 200 werknemers vloeiden tijdens de periode van het gerechtelijk akkoord al af.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig