BRUSSEL -- De Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) en Inter-Environnement Bruxelles (IEB) willen de nachtvluchten op Zaventem afschaffen. Dat is volgens hen de enige manier om de hinder voor de inwoners van de gemeenten die nu door de nachtvluchten worden overvlogen te verminderen.
De milieuverenigingen lanceren hun oproep aan de vooravond van het overlegcomité tussen de federale overheid en de gewesten. Daar zullen verschillende geluidsmetingen naast elkaar gelegd worden en zal worden gezocht naar een oplossing voor de geluidsoverlast die de nachtvluchten met zich meebrengen.

Het is duidelijk geworden ,,dat het principeakkoord dat de nachtelijke lawaaihinder rond de nationale luchthaven zou verminderen, niet in zijn opzet is geslaagd. Zo blijkt uit recente geluidsmetingen dat de concentratie van nachtvluchten boven de Brusselse noordrand onaanvaardbaar veel hinder veroorzaakt'', schrijven BBL, Bral en IEB. Maar een terugkeer naar het vroegere spreidingsscenario zien de drie verenigingen evenmin zitten, want dat zal opnieuw zorgen voor meer gehinderden. Sleutelen aan de vliegroutes is enkel het probleem verschuiven.

Afschaffen

Voor BBL, Bral en IEB bestaat er maar één duurzame oplossing: de nachtvluchten afbouwen en op termijn volledig afschaffen. Dat is bovendien een grondwettelijk recht voor de omwonenden, menen de milieuverenigingen. ,,Volgens de grondwet heeft iedere Belg het recht op een gezond leefmilieu. Tal van wetenschappelijke onderzoeken hebben ondertussen duidelijk aangetoond dat nachtvluchten zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Het afschaffen van nachtvluchten is dan ook noodzakelijk om de grondwet te respecteren''.

In dat verband oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in oktober 2001 dat de nachtvluchten op de Londense luchthaven van Heathrow een schending uitmaken van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarschuwen de milieuverenigingen.