PARIJS - Het Franse parlement heeft zijn goedkeuring gegeven aan een wetsvoorstel dat voorziet in het houden van een volksraadpleging op Corsica over het bestuur van het eiland. De Corsicanen zullen zich daarover op 6 juli kunnen uitspreken.
De Corsicanen kunnen in de volksraadpleging te kennen geven of zij wel of niet een eigen bestuur wensen voor hun eiland. Als de ja-stemmers de meerderheid halen, krijgen de Corsicanen één bestuur dat ,,de strategie voor de ontwikkeling van Corsica'' mag gaan vastleggen, zei minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy onlangs. In de loop van 2004 zullen vervolgens verkiezingen worden gehouden.

Sarkozy liet doorschemeren dat eventueel ook in andere regio's in Frankrijk een dergelijk referendum kan worden gehouden. ,,Wat we nu met Corsica doen, kunnen we met hen ook doen als zij dat wensen'', zei hij.