BRUSSEL - De consumptie-index, die een beeld geeft van de prijsevolutie van de consumptiegoederen in ons land, is in september met 0,31 punt gestegen, tot 111,22 punten. De inflatie op jaarbasis komt daarmee op 1,26 procent. De cijfers werden vandaag bekendgemaakt door het ministerie van economische zaken.
Het meest stegen de prijzen van verse groenten (+0,16), vloeibare brandstoffen (+0,11), motorbrandstoffen (+0,08) en bloemen en planten (+0,04). Vakantiedorpen (-0,13), toeristische reizen (-0,07) en aardappelen (-0,05) werden in september dan weer iets goedkoper.

Het gezondheidsindexcijfer bedraagt in september 110,62 punten, of een stijging met 0,23 punt. Dat cijfer wordt onder meer gebruikt om de loon- en huurindexeringen te berekenen.

Het rekenkundig gemiddelde van de laatste vier maanden komt op 110,39 punten. De spilindex, die vastgelegd is op 111,64 punten, is dus niet overschreden.