MORTSEL - Beeldvormingsgroep Agfa werkt aan een ambitieus strategisch plan voor de hele groep. Dat heeft afgevaardigd bestuurder Ludo Verhoeven vandaag gezegd op een persconferentie. Het is niet uitgesloten dat daarbij banen sneuvelen.
Agfa wil met een operationeel programma, dat de naam Horizon kreeg, de efficiëntie van het bedrijf verbeteren. De jaarlijkse cashflow moet substantieel verhoogd worden en het werkingskapitaal moet drastisch naar beneden.

Dat werkingskapitaal vertegenwoordigt zowat de helft van de omzet en bestaat hoofdzakelijk uit voorraden en handelsvorderingen.

Tijdens de zomermaanden zal het bedrijf ,,op alle vlakken'' kritisch worden doorgelicht. In september worden meer details bekendgemaakt. Woensdagmorgen was er overigens een bijzondere ondernemingsraad waar de vakbonden over de plannen werden ingelicht.

Ludo Verhoeven bevestigde dat Agfa haar basisstrategie niet wijzigt, met name werken aan rendabele groei gedreven door de nieuwe digitale oplossingen. In die toekomstgerichte sector broedt Agfa ook op een aantal overnames.

Voor 2001 verwacht Agfa een omzetdaling met 3 procent door het verslechterd economisch klimaat. De nettowinst zou wel met 10 procent stijgen, onder meer door buitengewone inkomsten waarover de bedrijfstop geen verdere commentaar wilde geven.