BRUSSEL - CVP'er Servais Verherstraeten verwierp vandaag als eerste spreker in scherpe bewoordingen de verdere stappen die gezet worden in de staatshervorming. ,,Lambermont is een zachte Franstalige heelmeester, maar zou voor stinkende Vlaamse wonden kunnen zorgen'', stelde hij.

De bijzondere wet is er een zonder concept, visie en ambitie, luidde het. ,,De Vlamingen moeten zwaar betalen voor miniscule bevoegdheden die de Franstaligen ook wilden'', verklaarde Verherstraeten.

De CVP wijst er ook op dat er in het akkoord geen sprake is van homogene bevoegdheidspakketten. Het wordt er alleen maar ingewikkelder op, meent ze. Dat er slechts voor 7 miljard frank aan bevoegdheden wordt overgeheveld is een ,,historisch laagtepunt''. ,,Men heeft zelfs niet gepoogd de gezondheidszorg en de kinderbijslagen over te hevelen'', voegde Verherstraeten eraan toe.

Ook het Lombardakkoord (het Brussel-akkoord) viel niet in goede CVP-aarde. Daarbij werden tactische blunders gemaakt en krijgen de Brusselse gemeenten veel geld ,,voor een mogelijke Vlaamse schepen'', aldus Verherstraeten, die Lambermont tot slot bestempelde als een pyrrusoverwinning voor de Vlamingen.

De plenaire zitting begon vanmorgen met een incident tussen oppositie en meerderheid. De CVP en het Vlaams Blok vonden het ongehoord dat premier Verhofstadt -- net zoals bij de bespreking van het eerste luik -- niet aanwezig was bij de discussie. Bij een stemming verwierp de meerderheid de eis van de oppositie om Verhofstadt te dwingen aanwezig te zijn in het halfrond.