BRUSSEL - Vier ambtenaren van het ministerie van Justitie, zijn verdacht van schriftvervalsing en gebruik van valse stukken als ambtenaar. Drie van hen zijn onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Een vijfde ambtenaar wordt niet vervolgd, zo meldde het Brussels parket vandaag.
De ambtenaren van de dienst Economaat van het ministerie behandelden de aankoop van allerhande kantoormateriaal voor de verschillende departementen van het ministerie. In de loop van meerdere jaren hebben ze voornamelijk informatica- en hifi-materiaal verduisterd, met een waarde van tientallen miljoenen.

Het onderzoek zal nog moeten uitwijzen of de verdachten het materiaal doorverkochten, dan wel of ze het enkel voor eigen gebruik verduisterden.

De aanhoudingen volgen op huiszoekingen gisterenmorgen in de woningen van de verdachten en op het ministerie van Justitie zelf. De federale politie voerde de huiszoekingen uit op last van onderzoeksrechter Freyne. Het onderzoek startte 3 mei van dit jaar. Speurders van de gerechtelijke onderzoekscel van het gerechtelijk arrondissement Brussel waren te weten gekomen dat er gesjoemeld werd op het ministerie.