ISLAMABAD -- Vertegenwoordigers van de Pakistaanse en Amerikaanse inlichtingendienst en het leger hebben vandaag overeenstemming over een operationeel plan dat ook aanvallen op kampen in Afghanistan voorziet. Voor enkele knelpunten is echter nog geen oplossing gevonden. Dat hebben hoge Pakistaanse functionarissen gezegd.
Beide zijden zouden de inzet van grondtroepen tot een minimum willen beperken. Het aanvalsplan zou deel uitmaken van een brede strategie die uitgewerkt wordt door Pakistan en de Verenigde Staten om terrorisme in de regio te bestrijden. De VS willen het Pakistaanse grondgebied en luchtruim gebruiken voor aanvallen op Bin Laden en de Taliban.

In eerste instantie zou er nog geen overeenstemming zijn bereikt over de vraag of er steun moet worden verleend aan de Noordelijke Alliantie, wat en of er iets gedaan moet worden aan Pakistaanse militante groeperingen en of de Verenigde Naties hun goedkeuring moeten verlenen aan een operatie tegen Afghanistan.

Mogelijk zijn enkele knelpunten gisteren opgelost toen Amerikaanse delegatieleden een korte ontmoeting hadden met de Pakistaanse president, generaal Pervez Musharraf. De Nationale Bank van Pakistan heeft daarna banken de opdracht hebben gegeven om de tegoeden van 27 groepen die worden verdacht van contact met terroristen, te bevriezen. Daaronder zouden ook twee Pakistaanse groeperingen zijn. Vandaag heeft er een laatste ronde besprekingen plaatsgevonden om een oplossing te vinden voor de overgebleven moeilijkheden.