BRUSSEL -- Ongeacht het resultaat van de huidige onderhandelingen moeten de betrokken partijen in het Sabena-dossier zo snel mogelijk rond de tafel gaan zitten en een nieuw herstructureringsplan uitwerken. Het plan-Müller is immers voorbijgestreefd. Dat stelt de CVP.
Voorwaarde is wel dat er volledige transparantie komt over de huidige situatie en een eind wordt gemaakt aan ,,het leegzuigen van Sabena door Swissair''. ,,Ik heb de indruk dat men constant achter de feiten aan loopt'', verklaarde CVP-kamerfractieleider Yves Leterme vandaag op een persconferentie. Volgens hem is het plan-Müller, dat de Belgische luchtvaartmaatschappij tegen 2005 rendabel moet maken, in de huidige omstandigheden voorbijgestreefd en moet er dringend werk gemaakt worden van een nieuw plan. ,,Het huidige plan kan hoogstens dienen om de situatie te stabiliseren en te consolideren. Maar in de volgende dagen en weken zal al blijken dat het onvoldoende is'', meent Leterme.

Hij verwijst daarbij onder meer naar de crisis in de luchtvaartsector ten gevolge van de terroristische aanslagen in de VS. ,,Is het dan nog realistisch te denken dat de verkoop van bepaalde afdelingen evenveel gaat opbrengen dan oorspronkelijk geraamd?''

Leterme haalde daarnaast ook de bedenkingen aan die de Europese Commissie heeft bij de kapitaalsinjectie van de overheid en de SwissAir-groep. Op 1 oktober moet de eerste schijf van de 17 miljard frank worden gestort, maar het is niet zeker of de EC dat zal toelaten. ,,Wij hebben minister Rik Daems verschillende keren gevraagd of het extra geld wel kon voor de EC, maar volgens de minister was dat geen probleem'', aldus de CVP-kamerfractieleider.

Er moet volgens de Vlaamse christen-democraten dus een plan-Müller-bis komen dat nog ingrijpender is dan het huidige. De CVP koppelt daar echter een aantal voorwaarden aan. Zo dient de directie de vakbonden, de piloten en het parlement volledige inzage te geven in de boekhouding en andere relevante interne documenten en akkoorden met de overheid.


'Leegzuigen'
Nog belangrijker is volgens de CVP dat er duidelijkheid komt rond de positie van CEO Müller en ,,het fenomeen van het leegzuigen van Sabena door Swissair''. In de jaarverslagen vond de partij immers een aantal bewijzen van overfacturatie, waarbij geld van Sabena naar dochters van de Swissair-groep vloeit. Zo steeg de factuur voor de groundhandling in 2000 met maar liefst 87 procent of 6 miljard frank. Dat geld werd uitgekeerd aan een Swissair-dochter. Ook de kosten voor het leasen van vliegtuigen bij een Swissair-dochter stegen met een derde of 3,8 miljard frank. ,,Terwijl bij andere maatschappijen de leasing instaat voor 3 procent van de totale kosten, is dat bij Sabena 12 procent'', stelde senator Jacques D'Hooghe. Die overfacturatie moet eerst worden stopgezet, luidde het.