ANTWERPEN -- Fernand Huts, liberaal uit Antwerpen én voorzitter van Katoennatie/Seaport Terminals, is tegen 'de uitverkoop van de havens van Antwerpen en Zeebrugge' door de verkoop van een meerderheidsaandeel in de Hessenatie/Noordnatie aan PSA, wat staat voor Port of Singapore, een onderneming van de staat Singapore.
Voorzitter Huts gaat daarmee regelrecht in tegen zijn partijgenoten Vlaams minister-president Patrick Dewael, Vlaams minister Dirk Van Mechelen en de Antwerpse havenschepen Leo Delwaide die vorige week een bezoek hebben gebracht aan de haven van Singapore.

Volgens de voorzitter van Katoennatie biedt de transactie geen toegevoegde waarde op het vlak van de trafiekstromen (,,het is niet omdat PSA de controle over de havens verwerft dat er plots meer trafiekstromen komen''), noch op het vlak van de technologie (,,de prijs-, kwaliteit en productiviteitsverhouding van de Antwerpse goederenbehandelaar kan niet worden verbeterd; die is de beste van de ganse wereld''), noch voor de havenarbeiders (,,de havenarbeider en zijn inzet en flexibiliteit maken de kracht uit van onze havens en liggen aan de basis van onze productiviteit'').

Conclusie van Fernand Huts: ,,Singapore biedt ons alleen maar het monopolie met de daaraan gekoppelde tariefverhogingen''.

Huts eist een open politiek debat over 'de uitverkoop', zowel in het Antwerpse Havenbedrijf als in de Antwerpse gemeenteraad, maar ook in het Vlaams parlement. Huts doet een oproep 'om acht eeuwen Vlaamse haventraditie niet verloren te laten gaan'. Hij suggereert om, via de NMBS en haar aandeel (van 33 procent) in de Noordzeeterminal, een Vlaamse verankering te garanderen. Huts, die zegt een groot voorstander te zijn van de aanleg van het Deurganckdok in Doel, merkt op dat de uitgebouwde Noordzeeterminal NV kandidaat kan zijn voor de uitbating van de vierde terminal van het Deurganckdok.