BRUSSEL - MR-voorzitter Daniel Ducarme verlaat het Europees parlement en zal op 5 juni de eed afleggen als lid van de Kamer van Volksvertegenwooridgers. Dat heeft hij zondag aan Belga verklaard. Ducarme trok de kamerlijst in Brussel en slaagde erin het aantal zetels voor de kieskring van 5 op 6 te brengen.
Ducarme haalde ook met 40.000 stemmen een sterke persoonlijke score. Hij wil dan ook het vertrouwen van de kiezer beantwoorden door zijn mandaat effectief op te nemen.

In het Europees parlement wordt Ducarme opgevolgd door Anne André. Zij was bij het begin van de afgelopen legislatuur een tijd regeringscommissaris, tot ze na de lokale verkiezingen van 2000 bestendig afgevaardigde van de provincie Waals-Brabant werd. André had daarvoor ook reeds gezeteld in het Europees parlement en is dus vertrouwd met de instelling.

Doordat Ducarme zijn mandaat opneemt, blijft Alain Courtois, oud-voorzitter van de Belgische Voetbalbond, als eerste opvolger nog een tijdje op de reservebank.