WASHINGTON - De Amerikaanse president George W. Bush heeft gisteren ondanks protest van China de Dalai Lama, de in ballingschap levende geestelijk leider van Tibet, ontvangen.
Om China te ontzien ontving Bush de Dalai Lama, die dinsdag al een ontmoeting had met minister van buitenlandse zaken Colin Powell, niet in de Oval Office, maar in een van de woonvertrekken van het Witte Huis. Ook benadrukten zijn medewerkers dat Bush de Dalai Lama had ontvangen in diens hoedanigheid van geestelijk leider en dat het bezoek geen wijziging inhield in de Amerikaanse opstelling ten opzichte van China. China zei echter dat het bezoek aangaf dat de houding van de VS tegenover China verhardt.

Volgens zijn woordvoerder Ari Fleischer beloofde Bush naar wegen te zullen zoeken om een dialoog tussen de Chinese regering en de Dalai Lama over het behoud van de religieuze en culturele identiteit van Tibet te bevorderen. De Dalai Lama verzekerde Bush dat hij geen onafhankelijkheid voor Tibet nastreeft, maar wel zelfbestuur.

China beweert dat Tibet al eeuwen deel uitmaakt van zijn grondgebied. In 1950 bezette het Chinese leger de regio in de Himalaya. De Dalai Lama vluchtte in 1959 nadat een Tibetaanse opstand was neergeslagen.