MECHELEN - Het onverwachte overlijden van de Mechelse eerste schepen van Ambtelijke Vernieuwing, Personeelszaken en Veiligheid, Senioren- en Mindervalidenbeleid en Informatica John Cordier (CD&V) zorgt voor onenigheid in Mechelen. Volgens de wet wordt de tweede schepen eerste schepen wordt. Dat kan niet, zegt de CD&V, de partij van wijlen eerste schepen John Cordier, omdat de twee topfuncties in het college -- burgemeester en eerste schepen -- dan voor VLD'ers zijn. Voor de CD&V neemt het college best collectief ontslag om de ambten dan opnieuw te verdelen.
Volgens schepen van Cultuur Frank Nobels gaat Cordiers ambt van eerste schepen volgens de wettelijke bepalingen naar de tweede schepen Koen Anciaux (VLD). Die 'wettelijke rangorde' maakt dat de twee belangrijkste posities binnen het college voor VLD'ers zijn, met name voor burgemeester Bart Somers en schepen Koen Anciaux.

Dat kan niet voor de partij van de voormalige eerste schepen, de CD&V. Partijleider Karel Van Butsel meldt dat een dergelijke ,,machtsconcentratie'' niet aanvaardbaar is. ,,We nemen het niet, desnoods moet het voltallige college maar ontslag nemen.'' Dat is ook wat schepen van Openbare Werken en Burgerzaken Leo Stevens ervan denkt: collectief ontslag van het schepencollege is de enige oplossing uit dit ,,probleem''. Het volgende probleem wordt dan: gaat alle collegeleden collectief ontslag willen nemen om te functies te herverdelen ?

De 'vervangster' van Cordier die inmiddels gevonden is, CD&V- gemeenteraadslid Magda Van Loon, biedt -- ondanks haar politieke kleur -- geen oplossing volgens Van Butsel, Nobels en Stevens. De patstelling betreft immers het ambt van 'eerste schepen' en niet de bevoegdheden van wijlen John Cordier die zij voor een deel op zich zal nemen als nieuwe schepen in het college.

Schepen van Cultuur, Toerisme en Onderwijs (uitgezonderd Gemeenschapsonderwijs) Frank Nobels krijgt wellicht de bevoegdheid Veiligheid. CD&V-gemeenteraadslid Magda Van Loon wordt dan bevoegd voor het Onderwijs min het Gemeenschapsonderwijs (in plaats van Nobels). De overige bevoegdheden van Cordier, Senioren- en Mindervalidenbeleid en Informatica, worden verdeeld onder Nobels en Van Loon.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig