BRUSSEL -- Voormalig Vlaams CVP-parlementariër John Taylor heeft voor het eerst zijn politieke toekomstplannen toegelicht. In een exclusief gesprek met het persbureau Belga zei Taylor: ,,Ik ga voluit voor de NCD van Johan Van Hecke. Ik wil als Vlaamse christen-democraat in de politiek blijven en vanuit de NCD een brede volkspartij helpen oprichten.''
In november had Taylor nog een gesprek met CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck en begin december werd hij gevraagd om in de algemene vergadering van CD&V te zitten. ,,Er is, zo zegt Taylor, echter geen weg meer terug. De CVP heeft teveel kansen gemist en zich de laatste jaren al te zeer verengd. Ik geloof er niet in dat ze ooit nog de volkspartij kan worden die ze ooit was.'' Taylor begrijpt niet dat CD&V het bericht verspreidde dat hij lid van de algemene vergadering zou worden. ,,Ik heb het hen nooit toegezegd. Bovendien heeft de partij het me ook nooit concreet gevraagd.''

Taylor vindt dat er in de nieuwe volkspartij ruimte voor de christen-democratie moet zijn, die haar wortels in de arbeidersbeweging heeft. ,,Vanuit die overtuiging wil ik,'' aldus Taylor, ,,mee gestalte geven aan een maatschappelijk project dat een antwoord op de vragen van de toekomst wil geven.''

Taylor staat erop dat de nieuwe partij uitgesproken Vlaams en sociaal moet zijn en dus speciale aandacht voor huisvesting, onderwijs en sociale zekerheid moet hebben. ,,De toekomst van de sociale zekerheid moet worden veilig gesteld, aldus Taylor, want solidariteit is het uitgangspunt van mijn denken en handelen.''

Verder wil Taylor dat de nieuwe volkspartij het verenigingsleven als een volwaardige gesprekspartner aanvaardt en dat ze het sociaal overleg als de hoeksteen van het sociaal-economisch model beschouwt. Ook staat Taylor erop dat de christelijke onderwijs- en welzijnsinstellingen, alsook de ziekenhuizen voldoende ontplooiingskansen krijgen om zich op de toekomst voor te bereiden.

Taylor, die om gezondheidsredenen ontslag uit het Vlaams parlement nam, is veertig jaar actief in het ACW, de christelijke arbeidersbeweging. ,,Als die navelstreng wordt doorgeknipt, besta ik niet meer. Ik bleef dus in het ACW militeren,'' aldus Taylor. ,,De nieuwe volkspartij zal het overleg met groepen als het ACW ernstig moeten nemen, maar ook het ACW moet goed nadenken. Ze kunnen me natuurlijk uit het bestuur zetten, maar als men die weg opgaat, dreigt het ACW zich evenzeer te verengen als de CVP.''

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen haalde Taylor nog de absolute meerderheid in Wichelen. Hij geeft toe dat de basis met veel twijfels zit, maar dat hij hoopt ze te overtuigen dat hij de goede weg kiest. ,,Natuurlijk, aldus Taylor, zullen de liberalen moeten bewijzen dat het hen menens is met de openheid, zoniet haak ik af.'' In het andere geval, indien er dus ernstig aan de volkspartij gewerkt wordt, sluit Taylor die momenteel hersteld is van zijn ziekte, een terugkeer naar de nationale politiek niet uit.