DEN HAAG - De Nederlandse minister van Verkeer, Tineke Netelenbos, heeft de luchthaven van Schiphol een eerste dwangsom van een half miljoen gulden (bijna 10 miljoen frank) opgelegd voor het overschrijden van de geluidsnormen. De overschrijding met een waarde 0,1 Ke werd zondag geconstateerd bij een meetpunt bij de Aalsmeerbaan.
De minister had Schiphol ruim een week geleden gewaarschuwd dat zij deze week zou beginnen dwangsommen van een half miljoen gulden per geconstateerde overschrijding op te leggen. De overschrijding geldt ten opzichte van het huidige gebruiksplan voor Schiphol. Per 1 november treedt een nieuw gebruiksplan voor de luchthaven in werking en kan weer met een schone lei worden begonnen.

Schiphol verwees naar een eerdere reactie van de luchthaven op de aankondiging van Netelenbos dat zij dwangsommen zou gaan opleggen. Volgens Schiphol handelt de minister ,,disproportioneel'', omdat de luchthaven de afgelopen tijd goede vorderingen bij het terugdringen van de geluidshinder zou hebben gemaakt.

www.schiphol.nl