BRUSSEL - De Post is een intern onderzoek gestart naar aanleiding van de zelfmoord van een 22-jarige postbode. Die gooide zich vorige week dinsdag voor de trein in Sint-Joris-Weert. Volgens zijn ouders was de zelfmoord het gevolg van pesterijen op zijn werk op het postkantoor in Wezembeek-Oppem.
De jongen werd in februari overgeplaatst van het postkantoor van Huldenberg naar Wezembeek-Oppem, een uitreikingskantoor dat sinds jaar en dag met personeelstekort kampt en waar tien dagen terug nog om die reden voor de derde keer op een jaar tijd gestaakt werd. In Wezembeek-Oppem werd hij volgens de ouders van meet af aan gepest door enkele collega's wat resulteerde in 3,5 maanden ziekteverlof wegens psychische problemen. Op 16 oktober moest hij terug aan het werk, een dag later pleegde hij zelfmoord.

,,We zijn pas dit weekend door de media ingelicht over het feit dat er volgens de ouders een verband is tussen het overlijden en pesterijen op het werk. We hebben naar aanleiding van de zelfmoord vorige week met hen contact gezocht maar stootten toen op een afwijzing'', aldus Fred Lens, woordvoerder van De Post. In het kader van dit onderzoek zullen alle betrokkenen worden ondervraagd zoals de postmeester, sociale dienst, arbeidsgeneesheer, personeelsdienst en dergelijke. ,,We willen precies weten wat er gebeurd is om de nodige maatregelen te kunnen treffen en dergelijke dingen in de toekomst te voorkomen''.

Lens geeft toe dat er een tegenspraak lijkt te bestaan tussen het feit dat het postkantoor van Wezembeek-Oppem sinds jaar en dag met personeelstekort kampt en de visie van de ouders dat de 22-jarige postbeambte er zou weggepest zijn. Hij wil echter het onderzoeksresultaat afwachten om hierover uitspraken te doen. ,,In de getuigenissen van de ouders in de kranten lees ik alleszins dat het werk op zich de betrokkene wel beviel zodat geen verband lijkt te zijn tussen zijn problemen en een te grote werklast''.