LONDEN -- Reuters, de Britse media- en financiële dienstengroep, heeft in het eerste semester van 2003 weer winst geboekt. De winstcijfers zijn te danken aan een streng besparingsprogramma waarbij duizenden banen sneuvelden.
De groep maakte een winst voor belastingen van 87 miljoen pond (122,5 miljoen euro) in het eerste semester van dit jaar. Het laatste semester van 2002 moest Reuters nog een verlies van 10 miljoen pond (14 miljoen euro) incasseren.

Deze winst is merkelijk hoger dan wat de analisten verwachtten. Dit cijfer kwam er doordat de Amerikaan Tom Glocer de kosten sterk reduceerde en er duizenden banen verdwenen.

Reuters, dat in 2.000 nog 21.000 mensen te werk stelde, zal in 2005 maar 13.000 werknemers meer hebben.