PEKING/BRUSSEL -- De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel en de Chinese minister van Cultuur Sun Jiazheng hebben vandaag tijdens een ceremonie op de Belgische ambassade in Peking de nieuwe in China gedrukte albums van Kuifje officieel ingekeken.

Vijfenzestig jaar na de eerste publicatie van de ,,De Blauwe Lotus'', waarin Kuifje het tegen de opiumtrafikanten van Shanghaï opneemt, worden de albums van de hand van Hergé in China voor het eerst volkomen legaal door een Chinese uitgever gepubliceerd.

Casterman, de Belgische uitgever van Kuifje, heeft daarvoor het China Children Publishing House (CCPH) gekozen.

De Chinese uitgeverij brengt deze maand 22 avonturen van de hand van Hergé op de Chinese markt. Kuifje dook er tot dusver enkel in illegale zwartwit-kopieën in zakformaat op. ,,Onze albums zijn identiek aan de originelen: zelfde formaat, zelfde kwaliteitspapier. Alleen de taal is anders'', garandeert Xiao Liyuan van CCPH.

De avonturen van Dingding en zijn hondje Baixue (letterlijk : witte sneeuw) zijn door de censuur in Peking gekeurd en politiek correct bevonden. Alle albums mogen in China gepubliceerd worden, zegt Xiao, ook ,,Kuifje in Tibet'', maar niet ,,Kuifje in het Land van de Sovjets'' dat ook in België een geval apart is. Dit album uit 1930, dat het stalinisme op de korrel neemt, ,,bevat echt teveel anti-communistische uitspraken'', aldus Xiao Liyuan. ,,Kuifje in Tibet'' is het enige album dat niet in piratenversie te vinden is, wellicht omdat Hergé er niet in vermeld had dat Tibet van China deel uitmaakt.


Piraten
In China worden boeken, platen en films op industriële schaal illegaal gereproduceerd. Sinds het begin van de jaren 1980 (toen Peking de internationale akkoorden over reproductierechten van literaire en artistieke werken nog niet ondertekend had) hebben Chinese uitgevers de avonturen van Kuifje bij miljoenen verkocht, zonder de toestemming van Casterman.

,,De piraten brengen over het algemeen een tiental avonturen van erg slechte kwaliteit, gedeeltelijk gescand en hertekend, op de markt'', aldus Fadeur. De pirantenedities zijn zo slecht dat sommige Chinezen denken dat Kuifje een Chinese held is. ,,De tekening is zo slecht weergegeven dat je niet ziet dat hij Westerse trekken heeft'', zegt de Chinese Kuifje-liefhebber Wang Yue.

Dankzij het procédé van kopiëren en plagiëren hoeven de Chinese uitgevers zich niet te verantwoorden voor roofdruk van buitenlandse werken. Maar China wil tot de Wereldhandelsorganisatie toetreden en zegt in dit verband dat het voortaan streng optreedt tegen het gebruik van buitenlands werk zonder betaling van auteursrechten. ,,Sinds drie of vier jaar zien we een duidelijke verbetering in de situatie. De Chinese overheid treedt efficiënter op tegen piraterij'', beaamt Fadeur.

De Kuifje-albums van de Chinese uitgever gaan voor 25 yuan of bijna 150 Belgische frank van de hand. Dat is een hoge prijs voor de Chinese markt. CCPH verwacht overigens geen stormloop en plant een oplage van slechts 10.000 exemplaren voor het geheel van de albums.

Casterman is meer optimistisch, althans op middellange termijn.

,,We hopen binnen twee jaar één miljoen albums per jaar in China te verkopen'', zegt Fadeur. Hij benadrukt wel dat de verdeling op zo'n groot grondgebied in een eerste fase enkel de steden kan bereiken.

Casterman heeft trouwens plannen om in China nog andere stripverhalen te verspreiden.