BRUSSEL -- De CVP is bereid met de VLD te onderhandelen over een oplossing voor de zonevreemde woningen in Vlaanderen. Dat verklaarden partijvoorzitter Stefaan De Clerck en leden van de CVP-fractie in het Vlaams Parlement vandaag op een persconferentie. De CVP wil rond de tafel gaan zitten op basis van eigen, uitgewerkte voorstellen.
De partij reageert daarmee op het voorstel van VLD-voorzitter Karel De Gucht om de zonevreemde woningen in één klap te regulariseren, zonder te wachten op de ruimtelijke uitvoeringsplannen op gemeentelijk vlak. De Gucht liet uitschijnen dat hij het liberale voorstel desnoods met een wisselmeerderheid in het Vlaams Parlement wil laten goedkeuren. Dat zette kwaad bloed bij SP en Agalev.

Partijbestuur CVP

Het partijbureau van de CVP heeft gisteren de tekst van Vlaams parlementslid Gerald Kindermans besproken, aldus De Clerck. Die tekst bevat amendementen op het eerdere voorstel van decreet op de zonevreemde woningen van Joachim Coens. Nu we de amendementen hebben uitgeschreven, zijn we klaar om te praten, aldus Kindermans.

Het voorstel van de CVP komt erop neer dat alle woningen ,,buiten de woonzone'' (de zonevreemde woningen) mogen hersteld of herbouwd worden binnen het bestaande volume. Uitbreidingen en functiewijzigingen moeten worden geregeld in de gemeentelijke planning. Dat laatste is één van de grote verschillen tussen het voorstel van De Gucht en dat van de CVP, aldus fractieleider Eric Van Rompuy.

De christendemocraten willen de gemeentelijke bevoegdheden niet overboord gooien. ,,De CVP is gekant tegen een nieuw centralisme'', zegt Van Rompuy.

Ander verschilpunt met het voorstel-De Gucht is dat de CVP vasthoudt aan de datum van 1 januari '99 waarop men eigenaar of bewoner moest zijn van een zonevreemde woning om ze te kunnen herbouwen. De partij wil daarmee speculatie tegengaan.