NEW YORK - Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw geweigerd claims van ex-dwangarbeiders uit de Tweede Wereldoorlog tegen Duitse bedrijven nietig te verklaren. De beslissing zet de herstelbetalingen van meer dan 200 miljard frank door Duitsland op losse schroeven, omdat de Duitsers pas betalen als zij worden gevrijwaard van claims.
De federale rechter Shirley Wohl Kram in New York is niet overtuigd dat het fonds van elf miljard de dwangarbeiders voldoende compenseert. Zij zet vraagtekens bij de afhandeling van claims tegen Oostenrijkse banken, die met Duitse zijn verbonden. Een vrijwaring van de Duitse banken kan de belangen van deze slachtoffers schaden.

Om een einde te maken aan de al jaren slepende rechtszaken tegen Duitse bedrijven die tijdens de oorlog zouden hebben geprofiteerd van dwangarbeid, richtte de Duitse regering vorig jaar een compensatiefonds op. Zij stortte zelf 5 miljard mark en vroeg het bedrijfsleven om eenzelfde bedrag. Voorwaarde voor uitbetaling is evenwel dat alle lopende compensatieclaims voor dwangarbeid worden afgesloten.

Eerder deze maand zorgde rechter Kram al voor opschudding door te weigeren het dossier te sluiten. Zij voerde toen het argument aan dat het fonds nog niet eens was volgestort. Inmiddels is dit wel het geval.

Advocaten van de slachtoffers vroegen daarop Kram haar beslissing te herzien, zodat met de betalingen kon worden begonnen. Het Wereld Joods Congres gaat in beroep tegen Krams nieuwe afwijzing.