BEIJING - De Chinese regering heeft een nieuwe aanval ingezet tegen de verboden meditatiebeweging Falun Gong. De staatstelevisie berichtte dat de beweging 136 aanhangers heeft aangezet tot zelfmoord. Het staatspersbureau Xinhua verspreidde een gelijksoortig bericht waarin de beweging een bedreiging voor de openbare veiligheid werd genoemd.
Falun Gong werd in 1999 verboden omdat de beweging het gezag van de Communistische Partij zou ondermijnen. Sindsdien zijn duizenden aanhangers opgepakt. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn 112 mensen in hechtenis overleden. De regering probeert de beweging in een kwaad daglicht te stellen door te beweren dat aanhangers worden aangemoedigd om medische behandelingen te weigeren of zelfmoord te plegen.

De Verenigde Staten bereiden een resolutie voor de VN-Mensenrechtencommissie voor waarin de vervolging van Falun Gongaanhangers wordt veroordeeld. De onderdrukking van de bevolking van Tibet door China wordt waarschijnlijk ook in de resolutie opgenomen. De Europese Unie heeft al verklaard de resolutie te zullen steunen. In het verleden heeft China de aanname van dergelijke resoluties afgewend door te lobbyen bij ontwikkelingslanden.