BRUSSEL - Een tunnel onder de Krijgsbaan naast de luchthaven van Deurne kan, maar de privé-sector moet de helft daarvan betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.
De regering verwacht van de participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), die vandaag het mandaat kreeg om de gesprekken met de privésector te voeren, dat ze binnen de zes maanden verslag uitbrengt.

Minister-president Patrick Dewael verwees naar een rapport van Ernst and Young, dat tot het besluit kwam dat een ondertunneling van de Krijgsbaan nodig is om de rendabiliteit van de luchthaven van Deurne te verhogen. Zoals bekend leidt de ondertunneling tot een maximaal gebruik van de start- en landingsbaan in Deurne.

Voor de financiering kiest de Vlaamse regering voor een PPS-formule (publiek-private samenwerking). Dewael raamde de kost voor de ondertunneling op zo'n 20 miljoen euro. Daarvan zal de privé-sector dus minstens de helft moeten betalen. Als dat gebeurt, zal de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid opnemen. Het regeerakkoord gaat trouwens uit van het behoud van een zakenluchthaven in Antwerpen, aldus Dewael.