BRUSSEL - België moet straks als voorzitter van de Europese Unie (EU) de schendingen van de mensenrechten in China hoog op de internationale, politieke agenda plaatsen. Dat zegt Amnesty International in een e-mail.
,,De mensenrechtenschendingen (in China) komen voor in vele vormen: arbitraire arrestaties en opsluitingen, folteringen, onrechtvaardige processen, langdurige opsluitingen zonder beschuldiging of verhoor, toekenning van administratieve straffen zonder juridisch proces, en het veelvuldig gebruik van de doodstraf'', stelt Amnesty.

Onderdrukking wordt erger

De onderdrukking door de Chinese autoriteiten lijkt de laatste jaren erger te worden, ondanks de internationale verdragen die de regering ter bevordering van de mensenrechten, tekent. Amnesty wijst uitdrukkelijk op de grote kloof tussen de woorden en de daden van de Chinese overheid inzake mensenrechten.

De organisatie drukt dan ook haar bezorgdheid uit over de talloze mensenrechtenschendingen in China. Deze zijn divers en omvangrijk. Duizenden politieke activisten, etnische minderheden en leden van religieuze groeperingen zijn er het slachtoffer van.

Recente regelgevingen ter bescherming van godsdienstige activiteiten worden volgens Amnesty gebruikt om deze in toenemende mate aan banden te leggen. Zo zijn, sinds 22 juli 1999, tenminste 120 aanhangers van de 'Falun Gong' omgekomen nadat ze in de Chinese gevangenissen waren terechtgekomen. Volgens Amnesty International is het optreden tegen de organisatie politiek gemotiveerd.

Religieuze groeperingen

Maar het optreden tegen 'Falun Gong' is slechts een onderdeel van een algemene onderdrukking van religieuze en spirituele groeperingen. De Chinese overheid treedt ook op tegen 'Qi Gong' groepen en voert systematische 'campagnes tegen het bijgeloof' die zowel het boeddhisme, de islam, het christendom als andere strekkingen treft. ,,Deze gewetensgevangenen zijn vaak het slachtoffer van mishandeling en foltering. Dit ondanks het feit dat de Chinese regering in 1988 de VN conventie tegen het folteren ondertekende,'' stelt Amnesty vast.

Amnesty International wil, met het oog op het EU-Voorzitterschap, de Belgische regering aansporen om de Chinese autoriteiten op te roepen tot:

  1. Het respecteren van de fundamentele vrijheden, zoals: respect voor de vrije meningsuiting, het recht op vrijheid van godsdienst en religie en vrijheid op het vormen van verenigingen.
  2. Het onmiddellijk stopzetten van de talloze mensenrechtenschendingen bij politieke activisten, aanhangers van verenigingen zoals de 'Falun Gong' en voorstanders van vrijhandel.
  3. De afschaffing van de doodstraf.
  4. Het respecteren van de mensenrechten van alle gevangenen, ook van gewetensgevangenen en de onmiddellijke stopzetting van elke vorm van foltering binnen de gevangenissen.
  5. Respect voor de culturele rechten en religieuze vrijheid in Tibet en Xinjiang.