BRUSSEL - Het gemeenschappelijk vakbondsfront (LBC-BBTK-ACLVB) bracht vanmorgen circa 1.500 militanten op de been om voor het gebouw van de Belgische Vereniging van Banken in de Ravensteinstraat te Brussel te protesteren tegen het voorstel van de werkgevers om de bevoegdheid van het paritair comité van de sector te beperken tot de echte bankiersjobs. Vandaar trokken de betogers via het Koningsplein naar de zetels van diverse banken in de hoofdstad.
De manifestanten droegen spandoeken mee met de slogans ,,Stop outsourcing -- centralisatie personeel'' en ,,Non à la banque sans personnel -- Geen bank zonder personeel''. De betoging verliep tot nog toe rustig en had ook geen gevolgen voor het bankcliënteel.

De Belgische Vereniging van Banken vindt het in een mededeling ,,ongepast dat het personeel zogezegd gesensibiliseerd wordt midden de onderhandelingsperiode die door minister Onkelinx werd voorgesteld''.

De werkgeversvertegenwoordigers zeggen bereid te zijn om over een nieuwe definitie van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de kredietinstellingen (PC310) te praten.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een ontmoeting gehad met minister van Werkgelegenheid Laurette Onkelinx. De minister herhaalde dat als de werkgevers en werknemers niet tot een vergelijk komen over de bevoegdheidsomschrijving van het 'paritair comité banken', ze zelf een initiatief zal nemen om tot een oplossing te komen.