RIJSWIJK -- De wereldbiljartbond UMB heeft op zijn congres in Antalya, Turkije besloten de banden met de BWA, de organisatie van profdriebanders, eenzijdig te verbreken. De UMB is van plan een eigen wereldbekercircuit op te zetten. Met het besluit komt een einde aan drie jaar samenwerking.

Als reden voert de UMB aan dat de BWA niet voldoet aan de verplichting zes toernooien per jaar te organiseren. In de huidige cyclus staan er twee op de rol: Bogota, al gespeeld in mei, en de finale in Oosterhout, half december. De toernooien in Peru, Griekenland, Portugal, België en Zuid-Korea werden afgelast. De schuld daarvan leggen de bonden bij elkaar.

In augustus 1997 sloten de UMB en BWA door bemiddeling van de Nederlander Ed Nijpels, een historische overeenkomst dat de biljartwereld inging als het verdrag van Eindhoven. Door zijn toedoen werd de BWA buitengewoon autonoom lid van de UMB. In het akkoord werd de BWA binnen drie jaar het alleenrecht toegezegd voor de organisatie van de wereldbeker en het WK driebanden.

,,Dat verdrag'', stelt BWA-voorzitter Cor van Erp, ,,heeft de UMB bewust gesaboteerd.'' De BWA betaalt de UMB organisatierechten voor elk toernooi. ,,Bij aankomst in Bogota moesten we nog eens dik een half miljoen frank betalen aan de continentale bond. We werden voor het blok gezet. Daarop hebben we noodgedwongen de toernooien in Peru, Zuid-Korea en die andere landen afgelast.''